Skip to content

YÜKLEME TAHLİYE

YÜKLEME VE TAHLİYE

Denizyoluyla mal nakli için kullanılan her türlü vasıta manasına gelir. “Mal Nakliyatı” malın gemiye yükletilmesinden itibaren gemiden boşaltılmasına kadar geçen zamana tekabül eder. Taşıyanın, bir limandan aldığı yükü, gideceği limana forsmajör durumlar hariç salimen götürmek ve hasarsız olarak yükü sahibine veya ona teslim edilmek üzere tahliye limanı antreposuna teslim etmekle yükümlüdür. 

Eşya, yükleten veya onun adına veya hesabına hareket eden bir kişiden yahut yükleme limanında uygulanan kanun ve düzenlemeler uyarınca eşyanın taşınmak üzere kendilerine teslimi zorunlu makamlardan ya da üçüncü kişilerden taşıyanca teslim alındığı andan;

Taşıyan tarafından gönderilene teslim edildiği ana veya,

Gönderilenin eşyayı teslim almaktan kaçındığı hâllerde sözleşme veya kanun hükümlerine yahut boşaltma limanında uygulanan ticari teamüle uygun olarak gönderilenin emrine hazır tutulduğu ana ya da ,

Boşaltma limanında geçerli kanun ve düzenlemeler uyarınca eşyanın kendilerine teslimi zorunlu makamlara veya üçüncü kişilere teslim edildiği ana kadar taşıyanın hâkimiyetinde sayılır.