Skip to content

CE BELGELENDİRME

CE BELGELENDIRME

AB yönetmeliklerinin başlıca özelliği, CE işareti taşıyacak ürünlerin yüksek sağlık ve güvenlik gereklerini ortaya koyan temel gereklerle sınırlandırılmış olmalarıdır.

Temel gerekler ürünün doğasında olan tehlikeleri ifade eder. Bu yüzden üreticiler eğer kullandıkları harmonize standartlarda yer almıyorsa risk analizlerini yapıp teknik dosyalarında bulundurmalıdırlar.

Temel gerekler ulaşılması gereken sonuçları veya elemine edilecek tehlikeleri belirtirken, teknik çözümleri veya bu tehlikelerle nasıl başa çıkılacağı hakkında ipucu vermez.

Üreticiler, temel gereklere uyumu sağlayacak kesin çözümlere ve uygulama detaylarına, ilgili harmonize standartları veya şartnameleri kullanarak ulaşabilir.

CE İşaretinin şekli ve boyutları değişse bile oranlara uyulmalıdır. CE işareti ürün bilgi levhası/etiketi üzerine görünür, okunaklı, silinemez bir şekilde iliştirilmelidir.

Ürünün doğasından kaynaklanan sebeplerden ötürü bu şartlar sağlanamazsa, CE işareti ürünün paketine ya da uygun dokümanlara eklenmelidir.

CE belgesi almak için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.

CE Belgelendirme