Skip to content

EAC

EAC BELGESİ NEDİR?

EAC Belgesi Avrasya Ekonomik Topluluğu Komisyonunun 293 Sayı ve 25 Aralık 2012 tarihli kararı uyarınca; Gümrük Birliğinde uygulanacak olan Sertifika biçimleri Teknik Regülâsyonlar çerçevesinde yasallaşıp 15 Şubat 2013 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı.

EAC Belgesi İşareti; Beyaz Rusya, Rusya ve Kazakistan tarafından kurulan ve 2015 yılında Kırgızistan ve Ermenistan’ ın da dahil olduğu Avrasya Ekonomik Birliği ülke pazarlarında yer alacak ürünlerin teknik düzenlemelerine uygunluğu gösteren bir işarettir.

Bu uygulama hala Rusya FederasyonuKazakistan, BelarusKırgızistan ve Ermenistan için geçerlidir. TR CU (EAC) Gümrük Birliği Sertifikasyonu eski bilinen resmi sertifika olan GOST Sisteminin yerine geçmektedir.

Bu sertifika; Gümrük Birliği ülkelerince ithal edilen ürünlerin, mevcut yasa ve Teknik Regülâsyonlara uygun olduğunun belgelendirilmesi anlamını taşımaktadır. EAC sertifikası belli sayıda bir ürün için, parti bazında ya da 1, 3, ve maksimum 5 yıllık seri üretim bazında düzenlenebilmektedir.

EAC Belgesi Sertifikasyonu için numune testi ve üretim yapılan fabrikaya ziyaret gereklidir. Test sonuçları sertifika yanında teslim edilir. Ayrıca, sertifikasyon süresince verilen tüm belgeler, Gümrük Birliği veri tabanına kaydedilmekte ve tüm gümrüklerde sertifikanın varlığı ve içeriği herkes tarafından incelenebilmektedir.

EAC Belgesi