Skip to content

ISO

ISO BELGELENDİRME

Uluslararası alanda uygulanacak kalite sistem standardı çalışmaları ilk kez merkezi Cenevre’de olan Uluslararası Standartlar Organizasyonu ISO (International Organization for Standardization) tarafından başlatılmıştır. ISO, 23 Şubat 1947 tarihinde kurulmuş olup 135 üye ülkeden oluşmaktadır.

ISO belgesi, büyük veya küçük çaplı her türlü işletme için gerekli olan bir belgedir. En yaygın olarak bilinen ISO belgesi ise “ISO 9001” Kalite belgesidir. ISO belgeleri kapsamına ISO 14001, ISO 27001, ISO 22000, OHSAS 18001 gibi farklı sektörler için oluşturulmuş çeşitli standartlar da girer.

ISO 9000 nedir? : Kalite Yönetim Standardı olarak bilinen ISO 9000 standart serisi ilk olarak 1987 yılında ISO tarafından yayınlanmıştır. ISO 9000 müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

ISO 9001 nedir? : Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı bir standarttır. Bu standart belgelendirme denetimine tabidir.

ISO 9001:2000 nedir? : ISO 9000 standardı belirli periyotlarla ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2000 rakamı, bu revizyonun 2000 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir.

ISO belgesi almak için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.