Skip to content

MSDS

MSDS HAZIRLAMA HİZMETİ

Güvenlik bilgi formu (MSDS – Material Safety Data Sheet): İnsan sağlığı ve çevrenin, zararlı maddelerin ve karışımların olumsuz etkilerinden korunması amacıyla, zararlı maddelerin ve karışımların özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri ve bulunduğu iş yerlerinde zararlılık özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini içeren belgedir.

MSDS Hazırlamanın Yasal Gerekliliği Nedir?

Ülkemizde MSDS hazırlanması, 13 Aralık 2014 tarihinde çıkarılan bir yönetmelik ile yasal olarak zorunlu hale getirilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 29204 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”te bu formlarla ilgili detaylara yer verilmiştir. Bu nedenle MSDS hazırlama hizmeti alınırken ilgili formda aşağıdaki bilgilerin yer almasına dikkat edilmelidir:

•    Maddenin/Karışımın ve Şirketin/Dağıtıcının kimliği
•    Zararlılık tanımlanması
•    Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
•    İlk yardım önlemleri
•    Yangınla mücadele önlemleri
•    Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
•    Elleçleme ve depolama
•    Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
•    Fiziksel ve kimyasal özellikler
•    Kararlılık ve tepkime
•    Toksikolojik bilgiler
•    Ekolojik bilgiler
•    Bertaraf etme bilgileri
•    Taşımacılık bilgisi
•    Mevzuat bilgisi
•    Diğer bilgiler

Talepleriniz için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.