Skip to content

ULUSLARARASI ÜLKE KONTRATLARI

ULUSLARARASI ÜLKE KONTRATLARI

İhracat Uygunluk Sertifikaları: İhracat yapılacak ülkenin, teknik mevzuatlarına, sağlık, çevre ve güvenlik koşullarına uygunluğunu gösteren belgelerdir.

Uluslararası düzeydeki alım-satım işlemlerinde, ithalatçılar, ihracatçılar, üreticiler, devlet kurumları ve uluslararası kurumlar mülkiyet devri yaparken korunmaya ihtiyaç duyarlar. Ürünlerin de yürürlükte olan yönetmeliklere uygun nitelikte olması gerekmektedir.

İhracat yapılan ülkeler, ülkeye girecek ürünlerin, ilgili kurumun belirlemiş olduğu teknik mevzuatlara, ülkenin sağlık, çevre, güvenlik koşullarına uygunluğundan emin olmak adına İhracat Uygunluk Sertifikaları istemektedirler.

Hizmetimiz, uzun yıllardır sahip olduğumuz deneyimlerimizin de katkısıyla belgelendirme öncesi talep edilen analizler, gerekli evraklar, süreç konusunda bilgilendirme, yaşanabilecek problemlere ilişkin hızlı ve etkili çözümlemeler, denetim ve sonucunda belgelendirme içermektedir.

Bu belgeler ile gümrük sürecinde yaşanabilecek olası problemlerin önlenmesi, ürünlerin zorunlu güvenlik kalite ve emniyet şartları yerine getiriyor olması sağlanarak uluslararası ticaret mümkün hale getirilmektedir. Dolayısıyla gümrükte yaşanabilecek gecikmeleri ve uygun olmayan ürünlerin gönderiminden kaynaklanan kayıp ve zararların önüne geçilebilmektedir.