Skip to content

YÜKLEME VE TAHLİYE

YÜKLEME VE TAHLİYE

Deniz yoluyla mal nakli için kullanılan her türlü vasıta manasına gelir. “Mal Nakliyatı” malın gemiye yükletilmesinden itibaren gemiden boşaltılmasına kadar geçen zamana tekabül eder. Taşıyanın, bir limandan aldığı yükü, gideceği limana fors majör durumlar hariç hasarsız olarak yükü sahibine veya ona teslim edilmek üzere tahliye limanı antreposuna teslim etmekle yükümlüdür. 

Yükleme limanında uygulanan kanun ve düzenlemeler uyarınca mal;

1. Onu yükleten veya onun adına hareket eden bir kişiden taşınmak üzere, kendilerine teslimi zorunlu makamlardan veya üçüncü kişilerden teslim alındığı andan taşıyan tarafından gönderilene teslim edildiği ana kadar,

2. Gönderilen malın teslim alınmaktan kaçınıldığı hallerde, sözleşme veya kanun hükümlerine yahut boşaltma limanında uygulanan ticari teamüle uygun olarak gönderilenin emrine hazır tutulduğu ana,

3. Ya da boşaltma limanında geçerli kanun ve düzenlemeler uyarınca malın kendilerine teslimi zorunlu makamlara veya üçüncü kişilere teslim edildiği ana kadar taşıyanın hâkimiyetinde sayılmaktadır.

 

Talepleriniz için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.