Skip to content

YÜKLEME VE TAHLİYE

YÜKLEME VE TAHLİYE

Deniz yoluyla mal nakli için kullanılan her türlü vasıta manasına gelir. “Mal Nakliyatı” malın gemiye yükletilmesinden itibaren gemiden boşaltılmasına kadar geçen zamana tekabül eder. Taşıyanın, bir limandan aldığı yükü, gideceği limana fors majör durumlar hariç hasarsız olarak yükü sahibine veya ona teslim edilmek üzere tahliye limanı antreposuna teslim etmekle yükümlüdür. 

Mal yükleten veya onun adına / hesabına hareket eden bir kişiden, yahut yükleme limanında uygulanan kanun ve düzenlemeler uyarınca, malın taşınmak üzere kendilerine teslimi zorunlu makamlardan ya da üçüncü kişilerden teslim alındığı andan, taşıyan tarafından gönderilene teslim edildiği ana veya gönderilen malın teslim almaktan kaçındığı hâllerde sözleşme veya kanun hükümlerine yahut boşaltma limanında uygulanan ticari teamüle uygun olarak gönderilenin emrine hazır tutulduğu ana ya da boşaltma limanında geçerli kanun ve düzenlemeler uyarınca malın kendilerine teslimi zorunlu makamlara veya üçüncü kişilere teslim edildiği ana kadar taşıyanın hâkimiyetinde sayılır.

Talepleriniz için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.